บริษัท เอ็ม อินเตอร์-คอมเมิร์ซ จำกัด
m inter-commerce company limited

ทะเบียนการค้า 0135562007354
วันจดทะเบียน 15 มีนาคม 2562
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน 30 คน
ที่ตั้งเลขที่ 108/20,21,22 หมู่ที่ 6 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี
เบอร์ออฟฟิศ 02-062-2422
Email: Contact@minter-commerce.com

เราคือบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังและพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้าของเราทุกคน

ส่งข้อความถึงเรา

ทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด