บริษัท เอ็ม อินเตอร์-คอมเมิร์ซ จำกัด
m inter-commerce company limited


ที่ตั้งเลขที่ 108/20,21,22 หมู่ที่ 6 ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จ.ปทุมธานี
เบอร์ออฟฟิศ 02-159-3236
Email: Contact@minter-commerce.co

เราคือบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังและพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้าของเราทุกคน