เป้าหมายองค์กร

นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ จัดส่งสินค้าตรงเวลาด้วยราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในด้านธุรกิจ E-Commerce

พันธกิจ

นำเสนอสินค้าและบริการให้เป็นเลิศ

วันจดทะเบียน 15 มีนาคม 2562
0
0
ทะเบียนการค้า
0
ปีที่ก่อตั้ง
0
ทุนจดทะเบียน
0
พนักงาน
skyscraper
พันธกิจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่ดีและน่าเชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งพัฒนาบุคคลากรขององค์กรให้มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ด้านการค้าในด้าน E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับเรา

เราคือบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ  E-Commerce หรือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งหวังและพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจสำหรับลูกค้าของเราทุกคน